Projekt budowlany branży elektrycznej, domu jednorodzinnego lub innego obiektu do 200m2. CENA BRUTTO 500.00 PLNZakres instalacji jaki obejmuje projekt :
- Instalacja oświetleniowa
- Instalacja gniazd 230V/400V
- Instalacja TV/SAT
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja komputerowa /logiczna
- Instalacja alarmowa
- Osprzęt
- Tablica elektryczna
- Zabezpieczenia

Projekt obejmuje tylko instalację wenetrzną bez przyłącza elektrycznego, projekt jest realizowany po dostarczeniu rzutów
poszczególnych kondygnacji, map lub szkiców, oraz uzgodnień co do lokalizacji gniazd, opraw oświetleniowych i innych
elementów. Projekt jest opieczentowany, przez firmę posiadającą uprawnienia do sporządzania projektów
elektorenergetycznych i teletechnicznych. Możliwość doprojektowania przyłącza.