Biuro projektowe THAS wykonuje projekty budowlane wykonawcze i powykonawcze braży elektrycznej, posiadamy kadrę z uprawnieniami budowlanymi i wpisami do izb. Realizujemy projekty dla inwestorów indywidulanych jak i instytucjonalnych.

     Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy projekty przyłączy, sieci niskiego i średniego napięcia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji alarmowej i pożarowej, systemy oddymiania i ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, dozorowe CCTV, RTV i satelitarne, kmputerowe-strukturalne. A także instalacje intelignetnego budynku.

W zakresie swoich usług oferujemy sporządzanie kosztorysów inwestroskich, oraz specyfikacji wykonania robót.