| Strona główna | Oferta | Kontakt |


      Biuro projektowe THAS wykonuje projekty budowlane wykonawcze i powykonawcze braży elektrycznej, posiadamy kadrę z uprawnieniami budowlanymi i wpisami do izb. Realizujemy projekty dla inwestorów indywidulanych jak i instytucjonalnych.
      Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy projekty przył±czy, sieci niskiego i ¶redniego napięcia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji alarmowej i pożarowej, systemy oddymiania i ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, dozorowe CCTV, RTV i satelitarne, kmputerowe-strukturalne. A także instalacje intelignetnego budynku.


      W zakresie swoich usług oferujemy sporz±dzanie kosztorysów inwestroskich, oraz specyfikacji wykonania robót.